Bài đăng

Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Nguyên)

Title: Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Nguyên)Authors: Dương, Diệp Quần
Trương, Quang VinhKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội phạm hình sựIssue Date: 2014Publisher: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 10 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5597Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Địa vị pháp lý của tập đoàn kinh tế nhà nƣớc ở Việt Nam

Title: Địa vị pháp lý của tập đoàn kinh tế nhà nƣớc ở Việt NamAuthors: Nguyễn, Thị LanKeywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Địa vị pháp lý;Tập đoàn kinh tếIssue Date: 2011Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: Làm rõ cơ sở lý luận về Tập đoàn kinh tế (TĐKT) nói chung và TĐKT nhà nƣớc ở Việt Nam nói riêng. Phân tích, đánh giá các qui định pháp luật hiện hành về TĐKT nhà nƣớc trong giai đoạn thí điểm, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn của các TĐKT nhà nƣớc. Kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện địa vị pháp lý của TĐKT nhà nƣớc ở Việt Nam hiện nay.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6741Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

An toàn, vệ sinh lao động đối với lao động nữ trong pháp luật lao động Việt Nam

Title: An toàn, vệ sinh lao động đối với lao động nữ trong pháp luật lao động Việt NamAuthors: Lê, Thị Phương ThúyKeywords: An toàn lao động;Lao động nữ;Luật lao động;Pháp luật Việt Nam;Vệ sinh lao độngIssue Date: 2008Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6346Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Chế định hòa giải trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam

Title: Chế định hòa giải trong pháp luật tố tụng dân sự Việt NamAuthors: Bùi, Anh Tuấn
Trần, Anh TuấnKeywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Luật tố tụng dân sự;Chế định hòa giảiIssue Date: 2014Publisher: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 4 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5614Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Các tội xâm phạm tính mạng của con người trong Quốc triều hình luật và sự kế thừa trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành

Title: Các tội xâm phạm tính mạng của con người trong Quốc triều hình luật và sự kế thừa trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hànhAuthors: Vũ, Gia Hân
Trần, Văn LuyệnKeywords: Bộ luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội xâm phạm tính mạng con người;Quốc triều hình luậIssue Date: 2014Publisher: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 7 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5610Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000

Title: Bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000Authors: Trần, Thị Hồng NhungKeywords: Luật hôn nhân và gia đình;Tài sản;Pháp luật Việt Nam;Luật dân sựIssue Date: 2013Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 9 tr.Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về quyền của người phụ nữ và bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng. Nghiên cứu Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 với vấn đề bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng. Tìm hiểu thực trạng việc bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000. Đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật để bảo vệ tốt hơn nữa quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5615Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn thương mại bằng biện pháp dân sự theo pháp luật Việt Nam

Title: Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn thương mại bằng biện pháp dân sự theo pháp luật Việt NamAuthors: Trần, Ngọc Thu
Lê, Đình NghịKeywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Quyền sở hữu công nghiệp;Chỉ dẫn thương mại.Issue Date: 2014Publisher: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 8 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5617Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)