Bài đăng

A study on developing cultural tourism the case of Hue, Vietnam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Title: A study on developing cultural tourism the case of Hue, Vietnam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Authors: Vũ, Xuân Quang, người hướng dẫn
Phạm, Tô HoàiKeywords: Du lịch văn hóa;Huế;Phát triển Du lịch;Quản trị kinh doanhIssue Date: 2009Publisher: HSBAbstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
98 p. + CD-ROM
Chương 1: Trình bày lý thuyết về du lịch văn hóa. Chương II: Phân tích về du lịch văn hóa Huế, qua đó làm rõ các phát hiện và thảo luận về phát triển du lịch văn hóa Huế. Chương 3: Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển du lịch văn hóa Huế
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54944

Phát triển du lịch sáng tạo ở Việt Nam

Title: Phát triển du lịch sáng tạo ở Việt NamAuthors: Trần, Đình TuấnKeywords: Du lịch;Du lịch sáng tạoIssue Date: 2014Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12710Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH LAI CHÂU

Title: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH LAI CHÂUAuthors: Huệ, Lưu Thị MinhKeywords: Du lịch;Phát triển Du lịch;Du lịch văn hóa;Lai ChâuIssue Date: 2014Publisher: H.:ĐHKHXH & NVCitation: 131 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4461Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Khai thác tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tỉnh Đồng Nai

Title: Khai thác tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tỉnh Đồng NaiAuthors: Nguyễn, Tấn TrungKeywords: Du lịch;Du lịch sinh thái;Đồng NaiIssue Date: 2012Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12422Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tổ chức lãnh thổ du lịch Phú Quốc

Title: Tổ chức lãnh thổ du lịch Phú QuốcAuthors: Ngô, Xuân HàoKeywords: Du lịch;Phú Quốc;Lãnh thổIssue Date: 2012Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12206Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nghiên cứu tài nguyên sinh thái để phát triển du lịch tại xã đảo Long Sơn – Thành phố Vũng Tàu

Title: Nghiên cứu tài nguyên sinh thái để phát triển du lịch tại xã đảo Long Sơn – Thành phố Vũng TàuAuthors: Mã, Xuân VinhKeywords: Du lịch;Tài nguyên sinh thái;Phát triển Du lịch;Đảo Long SơnIssue Date: 2014Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12700Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)
Luận văn - Luận án (LIC)

Hoạt động xúc tiến của du lịch Hà Nội nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc

Title: Hoạt động xúc tiến của du lịch Hà Nội nhằm thu hút khách du lịch Trung QuốcOther Titles: Tourism promotion activites of Hanoi City towards attracting Chinese touristsAuthors: Nguyễn, Thị Khánh VânKeywords: Du lịch;Hoạt động xúc tiếnIssue Date: 2014Publisher: H. : ĐHKHXH&NVCitation: 82 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4561Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)