Bài đăng

Hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại Trung Quốc

Title: Hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại Trung QuốcAuthors: Ngô, Minh ChâuKeywords: Việt Nam;Trung quốc;Du lịch họcIssue Date: 2009Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 88 tr.Abstract: Trình bày một số đặc điểm về đất nước và con người Trung Quốc, đặc điểm nhu cầu và tiêu dùng của khách du lịch Trung Quốc đồng thời đưa ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác xúc tiến du lịch của một số nước trên thế giới đối với thị trường Trung Quốc. Phân tích mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và trung Quốc trong các lĩnh vực chủ yếu như ngoại giao, kinh tế và du lịch. Khái quát tình hình hoạt động của ngành du lịch Việt Nam và tình hình khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại Trung Quốc. Đưa ra một số giải pháp về: tổ chức bộ máy cơ quan xúc tiến du lịch; pháp luật và chính sách xúc tiến du lịch; kinh phí và cơ chế chi tiêu của hoạt động xúc tiến du lịch; công tác nghiên cứu thị trường, xây dựng chiế…

Phân tích hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại thị trường Pháp

Title: Phân tích hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại thị trường PhápAuthors: Đào, Ngọc AnhKeywords: Pháp;Du lịch học;Việt Nam;Xúc tiến du lịchIssue Date: 2007Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 96 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16579Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên : Luận văn ThS. Du lịch

Title: Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên : Luận văn ThS. Du lịchAuthors: Nguyễn, Phạm Hùng, 1958- , người hướng dẫn
Đặng, Thanh NhườngKeywords: Du lịch;Du lịch văn hóa;Điện BiênIssue Date: 2013Publisher: ĐHKHXH&NVAbstract: Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Tổng quan và tiếp tục làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về du lịch văn hóa. Đánh giá điều kiện phát triển du lịch văn hóa ở Điện Biên. Phân tích thực trạng của hoạt động du lịch văn hóa ở Điện Biên. Đề xuất những giải pháp phù hợp để phát triển du l (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35247Appears in Collections:USSH - Master Theses

Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Định

Title: Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình ĐịnhOther Titles: An empirical study of human resource development for tourism industry in Binh Dinh provinceAuthors: Phạm, Đình SửuKeywords: Du lịch;Bình ĐịnhIssue Date: 2015Publisher: H. : ĐHKHXH&NVCitation: 95 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5013Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nghiên cứu hoạt động du lịch văn hóa tâm linh của người Hà Nội

Title: Nghiên cứu hoạt động du lịch văn hóa tâm linh của người Hà NộiAuthors: Đoàn, Thị Thùy TrangKeywords: Du lịch;Du lịch văn hóa;Văn hóa tâm linh;Hà NộiIssue Date: 2010Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12132Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Quảng Ninh : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

Title: Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Quảng Ninh : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01Authors: Phan, Huy Đường , người hướng dẫn
Vương, Minh HoàiKeywords: Du lịch;Kinh tế;Quảng Ninh;Phát triển bền vữngIssue Date: 2011Publisher: ĐHKTAbstract: 92 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển du lịch theo hướng bền vững. Trình bày một số bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc phát triển du lịch bền vững và không bền vững. Đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch Quảng Ninh t (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44503Appears in Collections:UEB - Master Theses

Ứng xử văn hóa trong du lịch tại làng nghề truyền thống ở Hà Nội ( Khảo sát tại làng gốm Bát Tràng và Làng Lụa Hà Đông Vạn Phúc)

Title: Ứng xử văn hóa trong du lịch tại làng nghề truyền thống ở Hà Nội ( Khảo sát tại làng gốm Bát Tràng và Làng Lụa Hà Đông Vạn Phúc)Other Titles: Cultural behaviors in tourism of traditional craft villages in Hanoi (Survey in Bat Trang ceramic village and Van Phuc silk village)Authors: Trịnh, Thị OanhKeywords: Du lịch;Văn hóa ứng xử;Du lịch làng nghề;Làng gốm Bát Tràng;Làng lụa Vạn PhúcIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 118 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10533Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)